Over Kruidendorp

Welkom in Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland. Uniek door de diversiteit op het gebied van kruiden. Uniek door de combinatie van bijzondere kruidentuinen en de bijzondere producten en diensten die door horeca en ondernemers worden aangeboden.

Gemert-Bakel ademt kruiden en verrast, verrijkt en inspireert u via arrangementen, workshops, rondleidingen, fiets- en wandelroutes. Variërend van koken met kruiden tot het maken van kruidenshampoo, van een heerlijke massage met kruidenolie tot een inspirerende snuffelrondleiding. Ontdek het verrassende van kruiden en kruidengerechten en het verrijkende van natuurlijke schoonheid en gezondheid.

Een bezoek is ècht de moeite waard! Kortom, laat u verrassen, inspireren en verrijken in Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland!

Doelstelling

De stichting ondersteunt en neemt initiatieven die het concept Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland versterken. De stichting streeft naar een optimale samenhang tussen de initiatieven en activiteiten die Gemert-Bakel in economisch-toeristisch opzicht versterken met een duurzaam karakter.

De missie van de stichting
‘Stichting Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland  initieert, ontwikkelt en stimuleert activiteiten, initiatieven en samenwerking tussen partijen  ter versterking van het merk ‘ Gemert-Bakel Kruidentuin van Nederland’. Deze activiteiten en initiatieven zijn winstgevend en van een hoge kwaliteit, waardoor consumenten, bedrijven en andere partners waar voor hun geld krijgen, participanten delen in het succes, de stichting onafhankelijk kan functioneren en Gemert-Bakel als Kruidentuin van Nederland geprofileerd wordt.’

Geschiedenis | Hortus Medicamentorum Gemertanus

Al lang voordat er sprake was van Gemert of van Bakel werden al in dit gebied kruiden gebruikt. Vanaf het begin van de moderne mens tot nu, behoort het gebruik van kruiden voor voeding of als geneesmiddel tot de dagelijkse praktijk.

Onze kruidengeschiedenis in vogelvlucht
Het gebruik en het belang van kruiden blijkt duidelijk uit de graf vondsten, die stammen uit het begin van ons bestaan. De mens van toen, was mede afhankelijk van kruiden voor zijn bestaan.

Aan het begin van de beschaving in deze streek (vroeg in de Middeleeuwen) was het gebruik van kruiden in de dagelijkse gang van zaken, al onderdeel van het staatssysteem.
Dit blijkt o.a. uit de “Capitulare de vilis vel curtis imperialibus” . Deze verordening van Karel de Grote uit het begin van de 9e eeuw regelde dat in elk kasteel of klooster waar hij misschien ooit zou kunnen komen, een tuin met een bepaald assortiment kruiden aanwezig moest zijn. Deze verordening heeft eeuwen als basis gediend voor alle kruidentuinen in west Europa.

Tijdens de opgravingen aan het einde van de vorige eeuw van het Gemertse “mottenkasteel” (dat rond 1300 in gebruik was) zijn diverse objecten opgegraven die duiden op het gebruik van kruiden.

Commanderij Gemert
Van 1634-1657 was Godfried Huyn van Anstenraedt Landcommandeur van Alden-Biesen en Heer van Gemert. In 1636 was hij de opdrachtgever en financier van een door Matthias Paulli, prior van het Augustijnenklooster te Maastricht, gepubliceerd en uitgegeven ‘kruidenboek’ op zakformaat met de titel:

“Een niev TRACTAET Van de twe aldermeeste ende perijckeleuste Quaden die den mensch in dit leven connen overcommen, d’een na den lichaem, d’ander na der zielen: en van hunder beyde Remedien.” Het is de bedoeling dat dit boek herdrukt wordt.

Hortus Medicamentorum Gemertanus
In 1950 vond het gemeentebestuur dat de teelt van kruiden een oplossing zou kunnen zijn voor de armoede. Uit ‘Draaiboek Gemeente Gemert 1950’, hoofdstuk ‘Landbouw’:

DE KRUIDENTEELT, een winstgevende cultuur, vooral voor bedrijven met een overschot aan ‘eigen’ werkkrachten. Ook hier verrichtte het gemeentebestuur pionierswerk. Om de mogelijkheden van deze teelt in Gemert te onderzoeken en de boeren ter zake van voorlichting te kunnen dienen, werd een gemeentelijk kruidenteeltbedrijf gesticht.

Dit alles resulteerde in de ‘Hortus Medicamentorum Gemertanus’. Een gemeentelijke proeftuin met bedrijfsgebouw voor de kruidenteelt gelegen aan de Witte Brug in Gemert. Het toenmalige kruidenhuis doet tegenwoordig dienst als woning van de oud Burgemeester van Gemert-Bakel.

Heden

Ook nu nemen de kruiden nog steeds een belangrijke plaats in onze gemeenschap. Op tal van plekken komt u de kruiden tegen. Niet alleen in het landschap en de natuurgebieden van het dorp, waar zij een functie hebben in het natuurlijk evenwicht, maar ook in de tuinen van verschillende organisaties, waar zij afhankelijk van de doelstelling van die organisatie een functie hebben. Dat kan zijn geneeskrachtig, culinair, ontspannend, maar ook gewoon lekker en mooi en natuurlijk educatief. Tijdens een verblijf in Gemert-Bakel moeten bezoekers kruiden tegenkomen op de hoek van de straat, op rotondes en in parken. Maar ook bij lokale ondernemers en openbare gebouwen is de band tussen kruiden en Gemert-Bakel zichtbaar. Kortom, welkom in Gemert-Bakel. Welkom, in de Kruidentuin van Nederland.

Leave a Reply